สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๙๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ฮ่องกง : "หนึ่งประเทศ สองระบบ" จากมิติกฎหมาย”
image

image รูปภาพ
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้เรื่อง “ฮ่องกง : "หนึ่งประเทศ สองระบบ" จากมิติกฎหมาย
                     สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายเผยแพร่ความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ฮ่องกง : "หนึ่งประเทศ สองระบบ" จากมิติกฎหมาย” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 12.30 - 14.00 นาฬิกา จากห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) หรือ Facebook Live เพจ “สื่อศาล” หรือเข้าร่วมรับฟังที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรายละเอียดต่าง.ๆ.สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th


image เอกสารแนบ