สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๓๐๐ เรื่อง เรือนจำกลางคลองเปรมได้ติดตั้งระบบอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในลักษณะการประชุมทางจอภาพแล้ว

image เอกสารแนบ