สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖ /ว ๗๖๒ เรื่อง สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งต่ออายุทะเบียนนายประพจน์ จิรสถิตพรพงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ