สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๗๒ เรื่อง การเผยแพร่สื่อส่งเสริมเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน (เพลงแร๊พ)

หมายเหตุ : ในขณะนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลง . Mp3 ได้ค่ะ
              แต่ยังไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ ได้ค่ะ
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

              

 


image วิดีโอ

image เอกสารแนบ