สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

สถิติการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีในคดีแพ่งให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำการงานนอกราชการอาณาจักร ระหว่างเดือนมกราคม 2561 - พฤษภาคม 2562
image

image รูปภาพ
image