Accessibility Tools

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๐๐๖ เรื่อง ขอเชิญรับชมการอภิปรายความรู้โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๑) เรื่อง "ผู้พิพากษากับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย : ศึกษากรอบจริยธรรมเปรียบเทียบในไทยและต่างประเทศ"image

ลงทะเบียนเข้ารับฟัง คลิกที่นี่

ประเมินผลโครงการ คลิกที่นี่


image เอกสารแนบ