สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ส่วนเอกสารวิชาการ
อาคารศาลอาญา ชั้น ๕ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๐๖๕๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

E-mail: [email protected]