สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs
News
สรรหา น่ารู้ คดีหมายเลขดำที่ ล.ศ.๑/๒๕๖๐ คดีหมายและแดงที่ ล.ศ.๑/๒๕๖๐ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีในคดีแพ่งให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำการงานนอกราชการอาณาจักร ระหว่างเดือนมกราคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ที่ ศย ๐๑๖/ว ๖๖๕ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ความคืบหน้ากฎหมายใหม่ การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ (EM) สรรหาน่ารู้ คดีหมายเลขดำที่ พ ๘๐๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ พ ๑๐๔๔/๒๕๖๑ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนู
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

หนังสือเวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายใหม่

+

หนังสือแจ้งเวียนทั่วไป

+

หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติ
image
image
image
image
image
image