สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

วันนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) จัดกิจกรรม การสัมมนาผู้พิพากษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดดำเนินคดีค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ของศาลอุทธรณ์ แผนกคดีค้ามนุษย์
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) จัดกิจกรรม “การสัมมนาผู้พิพากษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดดำเนินคดีค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ของศาลอุทธรณ์ แผนกคดีค้ามนุษย์” ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินัล 21 กรุงเทพมหานคร โดยนายกมล คำเพ็ญ ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ ได้กล่าวเปิดและเป็นประธานในการจัดสัมมนา นายภิญโญ แสงภู่ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน และผู้พิพากษาในเขตศาลในกรุงเทพมหานคร  ภาค 1 และภาค 2 เข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเพื่อการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ และแนวปฏิบัติที่สำคัญของศาลอุทธรณ์ แผนกคดีค้ามนุษย์ อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ