สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Office of Judicial and Legal Affairs

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องส่งหมายนัด พร้อมสำเนาคำร้องอุทธรณ์ เอกสารประกอบคำร้องอุทธรณ์บัญชีระบุพยานไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยเร็ว
image

image รูปภาพ
image